Aνάλυση Θεματικών Πάνελ

1

Οι προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής αγοράς

Η πορεία του κλάδου συναρτήσει της οικονομίας και της κοινωνίας. Ευκαιρίες και προκλήσεις στο πλαίσιο της νέας ψηφιακής οικονομίας
 • Βασικό «αγκάθι» για το παγιωμένο ποσοστό συμμετοχής της ασφαλιστικής αγοράς επί του ΑΕΠ της χώρας θεωρείται η περιορισμένη αγοραστική δύναμη των πολιτών. Ποιοι άλλοι λόγοι υπάρχουν. Ποιες οι ευθύνες των εταιρειών, ως αυτοκριτική.
 • Τι απαιτείται για να υπάρξει η περαιτέρω εξωστρέφεια. Πως μπορεί εν τέλει να επιτευχθεί η καλλιέργεια της ασφαλιστικής συνείδησης
 • Ποιες είναι οι σχέσεις της ασφαλιστικές αγοράς με την Κράτος σήμερα. Τα βήματα που έχουν συντελεστεί και τα «κακώς κείμενα». Τι γίνεται με τον μηχανισμό για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων.
 • Insurance Innovation – Ψηφιακός μετασχηματισμός. Από τον πατροπαράδοτη προσέγγιση στις νέες εφαρμογές. Εμπόδια και Ευκαιρίες
 • Ποιο είναι το αποτύπωμα των ασφαλιστικών εταιρειών σε επίπεδο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
 • Θέσεις εργασίας στις εταιρείες και για ποιους τομείς υπάρχει περισσότερη ανάγκη

Ισχύς εν τη Ενώσει

Οι 3 πυλώνες ασφάλισης & το μέλλον των Επαγγελματικών Ταμείων

2

 • Εκτιμήσεις και πρώτα συμπεράσματα από την έρευνα του ΙΟΒΕ για Σύνταξη & Ανάπτυξη
 • Συντάξεις. Πως θα αναπτυχθούν οι συνταξιοδοτικές ασφαλίσεις στο τρέχον εγχώριο και διεθνές περιβάλλον.
 • Το Πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEEP)
 • Με ποιο τρόπο διαμορφώνονται τα ασφάλιστρα Υγείας. Ποιοι παράγοντες τα επηρεάζουν. Οι προβλέψεις για το μέλλον.
 • Συνεργασίες ασφαλιστικών εταιρειών με κλινικές/θεραπευτήρια
 • Ποιες περαιτέρω προοπτικές υπάρχουν στον τομέα της Υγείας, τι δυνατότητες υπάρχουν για συμπράξεις στις φυσικές καταστροφές
 • Τι είδους κίνητρα απαιτούνται από την Πολιτεία ώστε να επιτευχθεί ευρύτερα η χρήση ασφαλιστικών προϊόντων εκ μέρους νοικοκυριών και επιχειρήσεων

3

Φυσικές Καταστροφές: Οι ασφαλιστικές ως «από μηχανής Θεός»

Οι διεθνείς τάσεις & η ελληνική πραγματικότητα. Τι απαιτείται για την αντιμετώπιση των φαινομένων
 • Ακριβή ή φθηνή η ασφάλιση φυσικών καταστροφών. Μύθοι και πραγματικότητα.
 • Οι φονικές πλημμύρες στην Μάνδρα και η τραγωδία στο Μάτι. Πως αντέδρασαν οι ασφαλιστικές. Έχει αλλάξει κάτι από τότε στην συνείδηση των πολιτών;
 • Αγορά ακινήτων και υποχρεωτική ασφάλιση. Τι μπορεί να επιτευχθεί. Ο ρόλος της Πολιτείας.
 • Σεισμός. Μία διαχρονική απειλή για την χώρα – Πυρκαγιά. Είμαστε έτοιμοι για ένα ακόμα «καυτό» καλοκαίρι;
 • Η «μεγάλη εικόνα» διεθνώς και οι απώλειες για τους ασφαλιστές. Η αστικοποίηση και αύξηση των «δευτερογενών» κινδύνων.
 • Ποια η εικόνα στην αγορά ομολόγων καταστροφής (cat bonds). Τάσεις και προβλέψεις συναρτήσει της πορείας των διεθνών αγορών.
 • Πως μπορεί η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών να δώσει απαντήσεις στην πολυπλοκότητα των καλύψεων.
 • Ποια είναι τα τελευταία προϊόντα που παρέχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες και τι συνεργασίες μπορούν να υπάρξουν με το κράτος.

Οι νέες προκλήσεις στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Μεσίτες vs Πράκτορες– τι έχει επιτευχθεί, ποια τα επόμενα βήματα και ο ποιος ο ρόλος του καθενός

4

 • Ο ρόλος της Οδηγίας IDD και του Κώδικα Δεοντολογίας – Ποια τα οφέλη
 • Ποια τα αποτελέσματα από το Ενιαίο Μητρώο Ασφαλίσεων
 • Προστασία των καταναλωτών. Αθέμιτες πρακτικές και πως «αντιδρά» η αγορά
 • Το νέο τοπίο από την αναδιάρθρωση του κλάδου με εξαγορές χαρτοφυλακίων – συγχωνεύσεις

5

Πωλήσεις και καινοτόμα προϊόντα – Οι νέες τάσεις

Τι καλύψεις έχουν ανάγκη οι καταναλωτές. Τι προϊόντα – λύσεις κομίζουν υπεραξία προς όφελος της ασφαλιστικής αγοράς
 • Προϊόντα ή οικοσυστήματα; Από τον παραδοσιακό τρόπο εξεύρεσης πελατών, από τον πωλητή στον Σύμβουλο
 • Οι απαιτήσεις του σύγχρονου πελάτη. Τι αναζητά. Cross selling
 • Σαφήνεια στους όρους συμβολαίων. Απαιτούνται αλλαγές;
 • Τρόπος προσέγγισης. Η ώρα της πληρωμής & της αποζημίωσης. Πως χρησιμοποιούνται ορθά οι λίστες
 • Ο ρόλος της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης για την αποτελεσματική ενημέρωση και ανάπτυξη των προϊόντων που αναζητά η αγορά
 • Πετυχημένα παραδείγματα προϊόντων στην αγορά: Κλάδος Υγείας, Αυτοκινήτου, Περιουσίας, Σύνταξης – αποταμίευσης. Insurtech και προϊόντα λιανικής