Χρήστος Γεωργακόπουλος

Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος , Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη

Ο κ. Γεωργακόπουλος είναι ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη. Έχει σπουδάσει νομικά και οικονομικά στο Πάντειο και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ενώ διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στο Marketing και τις πωλήσεις. Επίσης είναι Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου των εταιριών Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management & Alter Ego A.E., θυγατρικών της εταιρίας Ευρωπαϊκή Πίστη.