Πιερράκος Βασίλειος

Insurance IT Advisory Services Senior Manager, EY

Ο κ. Βασίλειος Πιερράκος είναι Senior Manager στο τμήμα παροχής Ασφαλιστικών Υπηρεσιών της EY στον τομέα της Πληροφορικής και ειδικότερα στο Fadata Center of Excellence. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε υλοποιήσεις κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες ανά τον κόσμο καθώς και σε έργα σχετικά με IT Strategy, Risk Management (Solvency II) & ΙΤ-enabled Business Process Re-engineering. Έχει επίσης συνδράμει στην δημιουργία κέντρου νέων τεχνολογιών που αφορούν στον ασφαλιστικό κλάδο, όπως wearables, chat-bots, mobile applications & SaaS. Ο κ. Βασίλειος Πιερράκος είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός και υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.