Παναγιώτης Ταρσινός

Senior Manager, Insurance & Actuarial Services, EY Greece

Ο κ. Παναγιώτης Ταρσινός είναι Senior Manager στο τμήμα παροχής Ασφαλιστικών και Αναλογιστικών Υπηρεσιών της ΕΥ. Έχει πολύχρονη εμπειρία στον ασφαλιστικό χώρο καθώς εργάστηκε στην ΑΧΑ Ελλάδος ως διευθυντής του κλάδου Ζωής και Υγείας οδηγώντας με επιτυχία τα τμήματα ανάληψης κινδύνου και αποζημιώσεων στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού. Eργάστηκε επί σειρά ετών ως επικεφαλής του τμήματος ανάληψης κινδύνων καθώς και ως Project Manager και Black Belt στο Transformation Office της ΑΧΑ. Ανάμεσα στα σημαντικότερα επιτεύγματά του συγκαταλέγονται η δημιουργία των ετησίως ανανεούμενων προϊόντων υγείας Mediσυν καθώς και η στρατηγική υλοποίηση του ψηφιακού προγράμματος Tele-HEALTH το οποίο αποτελεί σημαντική καινοτομία για την ελληνική ασφαλιστική αγορά. Κατά το παρελθόν εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ειδικός σύμβουλος σε έργα πληροφορικής και καινοτομίας ενώ υπήρξε μέλος της Επιτροπής Υγείας της ΕΑΕΕ.