Νίκος Κλήμης

Οικονομολόγος

Ο οικονομολόγος Νίκος Κλήμης από το 1981 μέχρι και σήμερα υπηρετεί συνεχώς τον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης με πολλές ιδιότητες. Έχει εργασθεί ως στέλεχος των ασφαλιστικών εταιρειών Συνεταιριστική, Αγροτική Ασφαλιστική και Commercial Value ενώ από το 2001 και μετέπειτα λειτουργεί και ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων.
Έχει συγγράψει δύο βιβλία με θέμα τις τραπεζοασφαλιστικές συνεργασίες (bancassurance), έχει εκπονήσει δεκάδες μελέτες σχετικές με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και τις τράπεζες, έχει εργασθεί και έχει αρθρογραφήσει επί πολλά έτη σε όλα σχεδόν τα κλαδικά έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει εστιάσει σε θέματα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, με έμφαση στην εξέλιξη και τις προοπτικές του επαγγέλματος, μέσω εκπαίδευσης, διαλέξεων και σεμιναρίων.