Κωνσταντίνος Νικολόπουλος

FIA | Partner | Actuarial leader Central, Eastern and Southeastern Europe & Central Asia, EY

Ο Κωνσταντίνος Νικολόπουλος έχει περισσότερα από έντεκα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον ασφαλιστικό κλάδο. Σήμερα έχει αναλάβει καθήκοντα Partner και ηγείται του τμήματος Συμβουλευτικών υπηρεσιών στον Ασφαλιστικό και Αναλογιστικό κλάδο της EY Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Έχει εκτεταμένη εμπειρία συνεργασίας με μεγάλους Ασφαλιστικούς ομίλους  και Ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές καθώς ήταν επικεφαλής σε ευρωπαϊκές ασκήσεις και υλοποιήσεις σε έργα Solvency II, Stress test καθώς και στρατηγικός σύμβουλος σε εξαγορές και συγχωνεύσεις σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Διαθέτει βαθιά τεχνική γνώση στον ασφαλιστικό τομέα με εξειδίκευση σε αρχές και εργαλεία χρηματοοικονομικών αναφορών (IFRS), τεχνολογικής καινοτομίας και ανάπτυξης ασφαλιστικών λύσεων, μετασχηματισμός και βελτιστοποίηση λειτουργιών και διαδικασιών, ανάπτυξη προίόντων, βέλτιστης διαχείρισης κινδύνων, αναλογιστικά μοντέλα και αξιολόγησης συνταξιοδοτικών συστημάτων και ταμείων.

Είναι  πιστοποιημένος Αναλογιστής (FIA) του Βρετανικού Ινστιτούτου Αναλογιστών και κάτοχος πτυχίου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση και Χρηματοοικονομικά Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του York (UK).