Κουτρουβή Ιωάννα

Διευθύνουσα Σύμβουλος, PREDICTA Α.Ε.

Η κυρία Ιωάννα Κουτρουβή είναι ο κύριος εταίρος και Διευθύνων Σύμβουλος της PREDICTA Α.Ε. Έχει πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της ανάλυσης των δεδομένων μέσα από διάφορες επαγγελματικές θέσεις στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας σε διευθυντικές θέσεις. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών σπουδών στην Στατιστική Ανάλυση από το Κολλεγιο LSE του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και το Πανεπιστήμιο Brunel, και πτυχίου Οικονομικών σπουδών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.