Θεοδώρα Γουργούλη

Ασφαλιστικός & Επενδυτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων (Π.Σ.Α.Σ.)

Η κα Θεοδώρα Γουργούλη είναι 28 χρόνια στο χώρο της ασφαλιστικής αγοράς και συνεργάζεται αποκλειστικά με την Interamerican. Τα τελευταία 10 χρόνια είναι μέσα στους 5 πρώτους ασφαλιστικούς συμβούλους της εταιρίας στον κλάδο Ζωής, Υγείας και Επενδύσεων.

Είναι 10 χρόνια μέλος του MDRT, της κορυφαίας Ένωσης Ασφαλιστικών και Επενδυτικών Συμβούλων. Το 2014 εντάθηκε για πρώτη φορά ως μέλος του Court of the Table. Είναι μέλος του Ε.Ι.Α.Σ . (Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών) και Financial Planner από το 2002.

Έχει παρακολουθήσει στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς σεμινάρια “Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού” το 2010, “Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής” το 2011 και “Financial Planning και Συμβουλευτικής Πωλήσεων” το 2019.

Το 2014 βραβεύτηκε από τον Π.Σ.Α.Σ ως 1η ασφαλιστική σύμβουλος από όλες της ασφαλιστικές εταιρίες στον κλάδο Ζωής, Υγείας και Επενδύσεων.

Είναι μέλος του ΠΣΑΣ, ήταν Α’ αντιπρόεδρος την περίοδο 2013-2017 και από τον Φεβρουάριο του 2019 είναι Πρόεδρος.