Ηρακλής Δασκαλόπουλος

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Εθνική Ασφαλιστική

Ο Ηρακλής Δασκαλόπουλος είναι Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στην ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ» και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της. Έχει υπό την εποπτεία του τη Διεύθυνση Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής & Υγείας, τη Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων, καθώς και τη Διεύθυνση Ασφαλίσεων Αυτοκινήτων. Πριν ενταχθεί στο δυναμικό της Εθνικής Ασφαλιστικής κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της AlphaLife, εταιρίας του ομίλου της Alpha Bank, την οποία είχε οργανώσει από την ίδρυσή της. Ταυτόχρονα είχε την εποπτεία της Διεύθυνσης Τραπεζοασφαλιστικών Προϊόντων της Alpha Bank και ήταν υπεύθυνος για το σύνολο των ασφαλιστικών εργασιών της τράπεζας στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες όπου αυτή δραστηριοποιείτο. Έχει επίσης διατελέσει Γενικός Διευθυντής και C.O.O. της ασφαλιστικής εταιρίας Φοίνιξ (νυν Groupama) και Διευθυντής της Αναλογιστικής Διεύθυνσης της εταιρίας Interamerican. Παράλληλα με την εργασία του σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, υπήρξε επί σειρά ετών Επιστημονικός Συνεργάτης του Κέντρου Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συμμετέχοντας σε πλήθος επιστημονικών έργων και μελετών στον χώρο της κοινωνικής και ιδιωτικής ασφάλισης. Είναι μέλος της Επιτροπής Ασφαλίσεων Ζωής και της Επιτροπής Ασφαλίσεων Υγείας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών, ενώ παράλληλα κατέχει τη θέση του Γενικού Γραμματέα της διαχειριστικής επιτροπής του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων. Σπούδασε μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην αναλογιστική επιστήμη στο Cass Business School (City University) του Λονδίνου, από όπου αποφοίτησε με άριστα και διάκριση. Είναι αδειούχος αναλογιστής και μέλος της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος, της οποίας έχει διατελέσει πρόεδρος επί δύο συνεχείς θητείες.