Ομιλία - Παρουσίαση: Κλεοπάτρα Χαλδαίου, Senior Manager, Ασφαλιστικές και Αναλογιστικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, ΕΥ - Τίτλος Ομιλίας: “Οδηγία Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων: Το μέλλον της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων”

Ομιλία – Παρουσίαση:  Κλεοπάτρα Χαλδαίου

Senior Manager, Ασφαλιστικές και Αναλογιστικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, ΕΥ

Τίτλος Ομιλίας:
“Οδηγία Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων: Το μέλλον της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων”

Ομιλία - Παρουσίαση: Λάμπρος Τσόλκας, Αντιπρόεδρος, Accenture A.E. - Τίτλος Ομιλίας: «Insurance as a Living Service»

Ομιλία – Παρουσίαση: Λάμπρος Τσόλκας

Αντιπρόεδρος, Accenture A.E.

Τίτλος Ομιλίας:
«Insurance as a Living Service»